Strona główna
Gry
Tutaj jesteś
Gry Szkoła podstawowa w Wawrze

Szkoła podstawowa w Wawrze

Data publikacji 25 kwietnia 2024


Historia szkoły Academy International sięga daleko, a nasze doświadczenie w dwujęzycznym środowisku edukacyjnym sprawia, że jesteśmy liderem w branży. Przyjrzyjmy się bliżej zaletom szkoły, autorskiej metodzie rozwoju i kształcenia oraz harmonogramowi rekrutacji do klasy pierwszej. Ponadto, dowiedz się więcej o naszej misji i wartościach, innowacyjnych metodach nauczania oraz infrastrukturze i wyposażeniu szkoły. Nie zapomnij również przeczytać przykładowych opinii rodziców, które potwierdzają jakość naszej edukacji.

O naszej dwujęzycznej szkole podstawowej w Wawrze

Jesteśmy dumni z historii i doświadczenia, które posiadamy jako Academy International – szkoła prywatna Wawer. Nasza szkoła istnieje od ponad 25 lat i przez ten czas zdobyliśmy nieocenione doświadczenie w edukacji dwujęzycznej. Jesteśmy przekonani, że nasza długoletnia obecność na rynku edukacyjnym świadczy o wysokim poziomie, jaki oferujemy naszym uczniom.

Jedną z największych zalet naszej dwujęzycznej szkoły jest stworzenie środowiska edukacyjnego, w którym dzieci mają możliwość nauki w dwóch językach – polskim i angielskim. Dzięki temu nasi uczniowie rozwijają biegłą komunikację w obu językach, co otwiera przed nimi szerokie perspektywy zarówno na rynku pracy, jak i w życiu osobistym. Ponadto, dwujęzyczne środowisko sprzyja również rozwojowi umiejętności interpersonalnych oraz kulturowej otwartości.

Nasza autorska metoda rozwoju i kształcenia jest kolejnym atutem naszej szkoły. Stawiamy na indywidualne podejście do każdego ucznia, dostosowując program nauczania do jego potrzeb i zainteresowań. Wierzymy, że każde dziecko ma unikalne talenty i umiejętności, które warto rozwijać. Dlatego nasza metoda opiera się na aktywnym uczeniu się poprzez działanie, co sprawia, że nauka staje się ciekawa i angażująca dla naszych uczniów.

Harmonogram rekrutacji do klasy pierwszej

Rekrutacja do klasy pierwszej w Academy International Wawer na rok szkolny 2024/2025 odbywa się zgodnie z określonym harmonogramem. Proces rekrutacyjny jest przejrzysty i oparty na uczciwych zasadach, aby zapewnić wszystkim zainteresowanym rodzinom równe szanse.

Aby przystąpić do rekrutacji, rodzice muszą dostarczyć wymagane dokumenty, które potwierdzą tożsamość i wiek dziecka. Należy przedstawić odpis aktu urodzenia oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy. Dodatkowo, konieczne jest dostarczenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zdolność dziecka do nauki oraz kserokopii dowodu osobistego rodziców lub opiekunów.

Terminy i etapy rekrutacji są starannie zaplanowane, aby umożliwić sprawne przeprowadzenie procesu. Pierwszym etapem jest składanie dokumentów rekrutacyjnych w wyznaczonym terminie. Następnie, po weryfikacji dokumentów, rodzice zostaną powiadomieni o terminie spotkania informacyjnego, podczas którego otrzymają szczegółowe informacje na temat szkoły oraz będą mieli możliwość zadawania pytań.

Po spotkaniu informacyjnym następuje etap testów i rozmowy kwalifikacyjnej, które mają na celu ocenę gotowości dziecka do nauki w dwujęzycznym środowisku. Na podstawie wyników tych ocen, zostaną wyłonieni uczniowie przyjęci do klasy pierwszej. Ostateczne wyniki rekrutacji będą ogłoszone w wyznaczonym terminie, a rodzice zostaną poinformowani o decyzji.

Misja i wartości Academy International Wawer

Misją Academy International Wawer jest stworzenie inspirującego i twórczego środowiska edukacyjnego, w którym każde dziecko ma szansę rozwijać swoje talenty i osiągać sukcesy. Nasze główne cele to nie tylko zapewnienie wysokiego poziomu edukacji, ale także wszechstronny rozwój osobowości uczniów. Wierzymy, że nauka powinna być aktywnym procesem, który angażuje ucznia i rozwija jego umiejętności poznawcze, emocjonalne oraz społeczne.

W Academy International Wawer kładziemy nacisk na rozwijanie umiejętności interpersonalnych, takich jak komunikacja, współpraca i empatia. Uczymy naszych uczniów szacunku dla innych oraz budowania zdrowych relacji z rówieśnikami i dorosłymi. Ponadto, stawiamy na rozwijanie samodzielności i kreatywności, aby nasi uczniowie byli gotowi do radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych.

Nasze wartości to również poszanowanie różnorodności kulturowej i językowej. Dążymy do tego, aby nasi uczniowie byli otwarci na inne kultury i języki, co pozwala im lepiej rozumieć świat i budować pozytywne relacje z ludźmi o różnym pochodzeniu. W Academy International Wawer uczymy także odpowiedzialności społecznej i troski o środowisko naturalne, aby nasi uczniowie byli aktywnymi obywatelami, gotowymi do działania na rzecz dobra wspólnego.

Innowacyjne metody nauczania w Academy International

Akademia International Wawer wdraża innowacyjne metody nauczania, które stawiają ucznia w centrum procesu edukacyjnego. Nasza szkoła promuje aktywne metody pracy, które angażują uczniów i rozwijają ich umiejętności poznawcze oraz społeczne. Dzięki temu nasi uczniowie nie tylko zdobywają wiedzę, ale również uczą się samodzielności i współpracy, co jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesu edukacyjnego.

W Academy International Wawer stawiamy na praktyczne doświadczanie wiedzy. Nasze zajęcia są oparte na aktywnym uczeniu się poprzez działanie, które umożliwia uczniom eksplorację i odkrywanie nowych zagadnień. Uczniowie mają możliwość samodzielnego rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji i twórczego myślenia. Dzięki temu rozwijają umiejętność logicznego myślenia, kreatywności oraz samodzielności.

Współpraca jest również kluczowym elementem naszej metody nauczania. Uczniowie pracują w grupach, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Wspólnie rozwiązują problemy, wymieniają się pomysłami i wspierają się nawzajem. Dzięki temu uczą się komunikacji, współpracy oraz empatii. W Academy International Wawer wierzymy, że umiejętność efektywnej współpracy jest niezbędna w dzisiejszym świecie i przygotowuje naszych uczniów do przyszłych wyzwań.

Infrastruktura i wyposażenie szkoły

Academy International Wawer to szkoła, która oferuje unikalną infrastrukturę, dostosowaną do potrzeb naszych uczniów. Nasze nowoczesne i funkcjonalne budynki zapewniają odpowiednie warunki do nauki i rozwoju. Posiadamy przestronne klasy, wyposażone w nowoczesny sprzęt edukacyjny, który umożliwia prowadzenie zajęć na najwyższym poziomie.

Jednym z naszych największych atutów jest basen, który stanowi nie tylko miejsce do nauki pływania, ale również przestrzeń do zabawy i relaksu. Basen jest dostępny dla wszystkich uczniów i stanowi doskonałe udogodnienie, które sprzyja zdrowemu stylowi życia oraz rozwijaniu umiejętności fizycznych. Ponadto, nasza szkoła posiada również przestrzeń do nieskrępowanej zabawy na świeżym powietrzu, gdzie dzieci mogą spędzać czas w bezpiecznym i przyjaznym otoczeniu.

Przykładowe opinie rodziców o naszej szkole

Jesteśmy dumni z pozytywnych opinii i rekomendacji, które otrzymujemy od rodziców dzieci uczęszczających do Academy International Wawer. To dla nas ogromne wyróżnienie i potwierdzenie, że nasza szkoła spełnia oczekiwania rodziców i zapewnia wysoką jakość edukacji. Oto kilka przykładów pozytywnych doświadczeń rodziców związanych z edukacją w naszej szkole:

  • Jednym z najważniejszych atutów Academy International Wawer jest profesjonalna kadra pedagogiczna. Nauczyciele są zaangażowani, pełni pasji i oddani swojej pracy. Moje dziecko zawsze czuje się docenione i wspierane przez nauczycieli, co przekłada się na jego motywację do nauki.

  • W Academy International Wawer dba się nie tylko o rozwój intelektualny uczniów, ale również o ich rozwój emocjonalny i społeczny. Szkoła stawia duży nacisk na budowanie zdrowych relacji między uczniami oraz naucza wartości takich jak empatia, szacunek i odpowiedzialność społeczna.

  • Nasze dziecko uwielbia chodzić do szkoły! Codziennie wraca do domu pełne entuzjazmu i opowiada nam o ciekawych zajęciach, które miało w ciągu dnia. Widzimy, że nauka w Academy International Wawer sprawia mu radość i rozwija jego zainteresowania.

Opinie rodziców są dla nas niezwykle ważne i stanowią potwierdzenie naszych wysiłków na rzecz zapewnienia jak najlepszej edukacji dla naszych uczniów. Dlatego warto zaufać Academy International Wawer na podstawie pozytywnych doświadczeń innych rodziców, którzy widzą pozytywne efekty edukacji swoich dzieci w naszej szkole.

Materiał zewnętrzny

moc aplikacji natywnych

DMasters

Nasi redaktorzy na blogu DialnetMasters to grupa entuzjastów nowych technologii, których pasją są komputery i internet. Nasz zespół skupia się na przekazywaniu tej pasji naszym czytelnikom poprzez różnorodne felietony, recenzje sprzętu komputerowego oraz praktyczne poradniki. Dzięki naszym artykułom, czytelnicy mogą poznać najnowsze trendy w świecie technologicznym, zdobyć cenne informacje o sprzęcie komputerowym oraz odkryć możliwości rozrywkowe, jakie oferują nowoczesne komputery. Naszym celem jest dostarczanie treści, które nie tylko informują, ale także inspirują i pomagają czytelnikom w pełnym wykorzystaniu potencjału nowych technologii.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?